top of page
web-49.png

            ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) อยู่ในวงการเหมืองแร่มาอย่างยาวนาน จึงมีประสบการณ์การผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ นอกจากคุณภาพแล้ว เรามีการบริหารงานและการขายซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายทั้งในและต่างประเทศ
             แคลเซียมคาร์บอเนต  (CaCO3)  หรือ หินปูน ถือเป็นสารตั้งต้นสำคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการนำมาใช้ในภาคการเกษตรและครัวเรือนอีกมากมาย         

           

อุตสาหกรรมที่ใช้แคลเซียมคาร์บอเนต

  

 • อุตสาหกรรมกระดาษ

 • อุตสาหกรรมสี

 • อุตสาหกรรมพลาสติก PVC และ Polyolefins เช่น ท่อ PVC, ท่อ PE, หนังเทียม, พลาสติกหุ้มสายไฟ สายโทรศัพท์ และ ภาชนะพลาสติกทั่วไป

 • อุตสาหกรรมยาง

 • อุตสาหกรรมยาสีฟัน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้บำบัดคุณภาพดินและบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการพาณิชย์, ผสมในอาหารสัตว์

 คุณสมบัติแคลเซียมคาร์บอเนตที่นำมาใช้ประโยชน์
 

 • มีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก

 • มีสีขาว เหมาะสำหรับการผสมในกระบวนการการผลิต

 • ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดความร้อนหรือการระเบิดได้ง่าย

การจัดเก็บ

 • เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายจากความชื้น

 • เก็บในบริเวณที่ไม่อับชื้น

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตของเรา

 

1. แคลเซียมคาร์บอเนต แบบผง

 • แบบเคลือบผิว

 • แบบไม่เคลือบผิว 

 

     ความละเอียด มีหลากหลายแบบ

 • ตั้งแต่ 100 เมช จนถึง 400 เมช (ทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบ)

 • ตั้งแต่ 4 ไมครอน จนถึง 1 ไมครอน (ทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบ)

 

2. หินเกล็ด (เพื่อใช้ในงานหินขัด ก่อสร้าง และตกแต่ง)

บรรจุภัณฑ์ของเรา
 

ถุงของเรามีให้เลือกได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า (สามารถพันพลาสติกและรัดสายกับพาเลทได้)

 • ถุง 25 กิโลกรัม

 • ถุงจัมโบ้ 500 กิโลกรัม

 • ถุงจัมโบ้ 1000 กิโลกรัม

 • รถ BULK

P9251008.jpg
P9251240.jpg
P9251121.jpg
P9251247.jpg
web-48.png

 

กรุณา Click เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าอื่นๆ ของบริษัท

web-13.png
web-14.png
bottom of page