top of page
web-28.png

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ชินชนะดินขาว จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ชินชนะกรุ๊ป โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่าย แคลเซียม แบไรท์ และดินขาว (เคโอลิน) ให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่นในอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน รวมถึงในวงการการเกษตร โดยมีการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ด้วยเกียรติบัตร ISO 9001:2015 ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

P9251220.jpg

นอกจากความเป็นหนึ่งด้านธุรกิจแล้ว ชินชนะกรุ๊ปยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับบริษัท จนได้รับรางวัล CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งเป็นมาตรฐานยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM) ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู้ท้องถิ่น และมีการประกอบกิจกรรมทางสังคม ที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อส่งเสริมและคืนรายได้กลับสู่สังคม

icon 1-29.png

ปี พ.ศ. 2543 ก่อตั้งบริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 322/32 ชั้น 4 อาคาร ชินชนะ ถนนอโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                               
ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ  ISO 9001 จากสถาบันทูฟนอร์ด (TUVNORD)
                               
ปี พ.ศ. 2550 ขยายกำลังการผลิต ก่อตั้งโรงผลิต 2 
                               
ปี พ.ศ. 2552 ย้ายที่ตั้งสำนักงาน มาอยู่ เลขที่ 1201/2 อาคารชินชนะ ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
                               
ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัล CSR ( Corporate Social Responsibility) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

ปี พ.ศ. 2555 ก่อตั้งบริษัท ชินชนะดินขาว จำกัด เพื่อขยายกิจการไปยังกลุ่มสินค้าดินขาว และวงการเซรามิก

icon 1-31.png

"เราจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตแร่แคลไซต์ชนิดผง แบไรท์ และดินขาว ที่คำนึงถึงพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม"

icon 1-30.png

เพื่อให้บริษัทบรรลุผลตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯจะร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ดังต่อไปนี้

 

      1. เพิ่มกำลังการผลิตและส่วนแบ่งการตลาด ให้เป็นผู้นำทางด้านการผลิตในประเทศไทย

       

      2. พัฒนาคุณภาพให้สม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

       

      3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ทั้งในเรื่องการทำงาน คุณธรรม และจริยธรรม

       

      4. เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันมลพิษภายในองค์กร

       

      5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

       

      6. สร้างให้องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ และแบ่งปันให้กับสังคม

icon 1-32.png

ชินชนะกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

icon 1-33.png
web-11.png
bottom of page